สามพันโบก “ความงดงามเมื่อยามน้ำลด”

หากต้องการไปสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แบบ “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนแห่งหินผาและหุบเหว ไม่ต้องไปไกลถึงต่างแดนเพราะในเมืองไทยของเรานี่แหละที่มีสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้อยู่ “ สามพันโบก” แกรนด์แคนยอนของเมืองไทย แก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่มีความสวยงาม สามพันโบกคือความงดงามของแก่งหินใต้น้ำโขง ที่จะปรากฎให้เห็นความงามแค่ในยามที่น้ำลดเท่านั้น หรือหน้าแล้ง เพราะว่าในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินนี้จะจมอยู่ใต้บาดาล และความสวยงามของสามพันโบกที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเป็นร่อง อีกมุมก็มองเป็นศิลปะ ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะมองเห็นเป็นรูปดาว รูปวงกลมหรือตามที่เราจินตนาการ และความหมายในคำว่า “โบก” เป็นชื่อเรียกของคำว่า แอ่ง หมายถึง บ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ลำน้ำโขง และคำว่า “โบก” เป็นภาษาลาวที่นิยมเรียกกัน แถมยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่รักษาระบบนิเวศของสัตว์น้ำไว้อีกด้วย

15.795458 N
105.394899 E

ในส่วนของการเดินทางมาท่องเที่ยวทางเรือไปยังแก่งสามพันโบก นิยมนั่งเรือจากหาดสลึง ที่บ้านสองคอน ล่องตามลำน้ำโขงระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดแคบที่สุดของแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาพบความมหัศจรรย์นี้ สามารถเดินทางมาในเดือนเมษายน เป็นช่วงที่น้ำแห้งที่สุดและมีโบกโผล่พ้นน้ำมากที่สุดค่ะ

สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร โทร 0.4533.8057 โทร 0.4533.8015
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี โทร 0.4524.3770 โทร 0.4525.0714
เวบไซต์ www.tourismthailand.org/ubonratchathani หรือ www.tatubon.org/

1 ใน 5 ลายแทงแห่งสีสัน