“ถนนสามสายในย่านเมืองเก่า” จ.สงขลา

พาทุกคนย้อนอดีตไปชมความงดงามของเมืองสงขลา เมื่อสมัยก่อน ความรุ่งเรืองของเมืองสงขลาในอดีต มาจากการเป็นเมืองท่า คุมเส้นทางการค้าจากทะเลหลวงสู่ทะเลสาบสงขลา สงขลาได้ชื่อว่าเมืองสองทะเล เพราะอยู่บนคาบสมุทรรที่ขนาบด้วยอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา ปากอ่าวยังมีภูเขาช่วยกำลังคลื่นลมเหมาะแก่การจอดเรือ จึงเป็นเมืองท่าการค้าระดับนานาชาติมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีการค้ากับจีนเจริญรุ่งเรือง

7.195908 N
100.590820 E

ซึ่งยังเห็นรอยอดีตยุคทองของเมืองนี้ได้บนถนนสามสายในย่าน “เมืองเก่าสงขลา” คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม โดยตึกแถวเก่า อาคารโบราณ โกดังสินค้า ท่าข้าวริมน้ำ ถูกปรับแต่งให้สดใสด้วยภาพแนวกราฟิตี้และสตรีตอาร์ต กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีตงดงามของเมืองสงขลา สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นมาของผู้คนบนถนนสายเก่าที่กลับคืนมาพร้อมกับร้านอาหารเก่าแก่ และขนมหวานอันเลื่องชื่อที่อยู่คู่กับย่านนี้มายาวนาน คละเคล้าไปกับร้านรวงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา โทร 086.490.6720 , 074.311.573
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ โทร 074.231055 , 074.238518 , 074.243747

1 ใน 5 ลายแทงแห่งสีสัน