“ไร่เกษมสุข” จ.นครศรีธรรมราช

“ไร่เกษมสุข” สุข ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไรที่อยู่ในรูปแบบของ Organic Farm ที่รายล้อมด้วยต้นไม้และไร่นาเขียวขจี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาล ที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีร้านกาแฟร้านอาหารให้นั่งทานในซุ้มไม้ไผ่แบบชิลๆ   เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสีเขียวของท้องทุ่ง จิบเครื่องดื่ม ทานอาหาร เดินเล่นบนสะพานไม้สุดเก๋ สูดกลิ่นอายธรรมชาติ

8.318231 N
99.429529 E

ไร่เกษมสุข นครศรีธรรมราช น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิต และการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกคนที่มาเยี่ยมชมไร่ ได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งธรรมชาติ กับวิถีชีวิตท้องไร่ ท้องนา ถือว่าเป็นจุดเช็คอิน สุดฟิลแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ไร่เกษมสุข เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชม ได้ระหว่างวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-19.00 น. บริเวณไร่ จะไม่มีที่จอดรถ แต่สามารถหาที่จอดรถได้ตามถนนใกล้ๆฟาร์ม หากเป็นวันหยุด จะมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวชม เป็นจำนวนมาก ไร่เกษมสุข มีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ ปัจจุบันมีผู้เดินทางมาท่องเที่ยว พร้อมเยี่ยมชมแปลงนาข้าวทฤษฎีใหม่ ที่ใช้หลักการ 30-30-30 คือ มีพื้นที่ปลูกนาข้าว 30 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่สระน้ำ 30 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ผู้ที่สนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวและเรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 086.479.9135
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร 0.7534.6515.6

1 ใน 5 ลายแทงแห่งสีสัน